Beskydy na kole 2010

 – 21. – 23. 5. 2010

Akce BSC

 

Opět další cykloakce, tentokrát v Beskydech. O Beskydech se už mluvilo dlouho, tak teď se to konečně povedlo. Ale jeli jsme s obavami. Těsně před námi zde byly velké povodně. Už když jsme přijížděli do Beskyd, tak jsme s obavami sledovali temnící oblohu a cáry mlhy, které se všude válely. Ale byli jsme chatařem předem ubezpečeni, že penzion je dostatečně nahoře, cca v 800 m.n.m., takže voda zde jen proletěla a hned opadla. Takže jsme přijížděli do promáčených, temných Visalají.

1. den – sraz a posezení  Fotogalerie

Po ubytování jsme se všichni sešli ve společných prostorách penzionu, opatřených krbem a pípou. Zde jsme strávili večer.

2. den – první výlet – na Bílý kříž, Staré Hamry a Grůň  Fotogalerie, mapa

Ráno jsme vyrazili na promáčené lesní cesty, v nevlídné mlze. Po kamenité cestě v potůčcích vody jsme vyjeli nahoru k Bílému kříži, kde jsme chvíli pozorovali výzkumnou stanici, opatřenou tabulemi s uvedením, že se zde zkoumá vliv životního prostředí na růst rostlin, především smrku ztepilého, který tvoří převážnou část zdejšího porostu. Pak jsme si prohlédli Bílý kříž, který je skutečně bílý a sjeli dolů na Staré Hamry. Tady jsme se zastavili u památníku Maryčky Magdonové a po malé svačince jsme pokračovali zase nahoru, již zpět do kopce na Grůň. Zde jsme se občerstvili v místním hotelu a pokračovali, již za lepšího počasí, kdy už se občas objevilo i sluníčko zpět na Bílý kříž a pak dolů do Visalají do penzionu Beskýdek. I když jsme jeli větší část v mlze, jelo se nám docela dobře.

3. den – druhý výlet na Lysou horu a k přehradě Šance

Fotogalerie, mapa

Vyrazili jsme opět do nevlídna, do rozmáčené, ale velmi romantické krajiny, kde jsme jeli opět v mlze až nahoru na Lysou horu. Někteří jsme jeli terénem po červené, ale před vrcholem jsme narazili na sníh a bylo ho poměrně ho bylo dost, takže před vrcholem jsme museli tlačit. Na Lysé hoře jsme velmi chutně pojedli a pak nás již počasí potěšilo opravdovou změnou k lepšímu, vykouklo sluníčko. Takže nakonec jsme na vrcholku Lysé hory měli nádherné počasí na sněhu. Odsuďto jsme sjeli dolů k mohyle Ivančena, kde jsme si prohlédli památníček a četné pamětní desky. Pak jsme sjížděli dolů opravdovým terénem, kde jsme vůbec nemohli rozeznat, jestli ještě jedeme po cestě, nebo již potokem. Místy to nebylo poznat. Projeli jsme Malenovicemi a pak dolů k řece Ostravici, která byla ještě po nedávných záplavách řádně vzedmutá. Zde, po malé svačince, jsme opět pokračovali k přehradě Šance. Tu jsme si stačili prohlédnout, ale pak nás překvapila taková bouřka s kroupami, jakou jsme ještě nezažili. Naprosto promočeni jsme ji částečně projeli a částečně se schovali v lese. Ale to už nám moc nepomohlo. Takže, jakmile bouřka přešla, jsme se již jen urychleně přesunuli zpět do Visalají k usušení.

4. den – třetí výlet dolů na Morávku přes jez a na rozhlednu na chatu Na Prašivé

Fotogalerie, mapa

Vyjeli jsme opět do zamlžené krajiny, tentokrát po silnici dolů, na Morávku. Po rychlém sjezdu jsme se zastavili na jezu na Ostravici, kde jsme pozorovali stopy po nedávné velké vodě. A pak již jen zase stoupání Na Prašivou, kde jsme si v chatě dali výborný obýdek, jehož množství se ani nedalo sníst. Z rozhledny na chatě nebylo nic, byla zavřená. Alespoň zvenku jsme si ještě prohlédli dřevěný kostelk Sv. Antonína a pak následoval jen luxusní sjezdíček zpět na Morávku a nahoru do Visalají. Pak se jen převléct, sbalit a již jen cesta domů.

Navzdory deštivému a mlhavému počasím máme z této cykloakce velmi dobrý pocit. Je tu moc hezky.