Za bledulemi na Chlébské 2016

s BSC – dne 20. března 2016

bledule

     Výlet připravený Járou nás dovedl do lokality s nadměrným výskytem bledulí – do lokality Chlébského potoka, jedné z největších v České republice.  Celé údolí bylo doslova vystláno květy. Do nejkrásnější části však mohli jen lidé v holínkách, tak tam bylo mokro. Dále jsme pokračovali pěknou procházkou do Kunštátu.
     Přes celý den zataženou oblohu byl po zimě dojem z rozkvetlého údolí velmi příjemný.

potok

nahoru
modr