Silvestr v Krasu 2015

s BSC  – 31. 12. 2015
cesta2
krajina
     Na tuto procházku nás pozval Martin. Jednalo se o velmi nenáročnou procházku na protažení hezkou krajinou, spojenou se schůzí BSC, kde se volil výbor pro další období.
Procházku jsme začali po cestě vlakem a autobusem z Rozstání, odkud jsme vyrazili na Baldovec, Holštejn, s prohlídkou zříceniny, pak kolem Šošůvky do hotelu Broušek u jeskyně Kůlna, kde jsme poobědvali a kde proběhla schůze a pak kolem Sloupsko – Šošůvských jeskyní a Hřebenáče do Sloupu, kde jsme výlet zakončili a odjeli opět autobusem a vlakem do Brna.
    Procházka se velice vydařila, po mlžných, svátečních dnech jsme měli den sice trochu mrazivý, ale plný slunce. Nádhera!

vodacesta