Předsilvestrovská procházka do údolí Říčky

 s BSC – 29. 12. 2013les

Tohoto dne nás pozval Jirka na malou procházku předsilvestrovským lesem a to od Velké Klajdy na Šumberu, pak na Hornek a po té dolů na Jelenici, kde jsme měli objednaný stůl na malé posezení.
Velmi příjemně jsme se prošli zimním ??? lesem, na obou vyhlídkách jsme se zastavili a poklábosili. Na Horneku někteří z nás zachraňovali zaběhlého psa (přeci jen museli uskutečnit do konce roku alespoň ještě jeden dobrý skutek  :-)) a na Jelenici jsme si dali něco malého. Zde jsme se rozdělili, část šla dál na Ochoz a zbytek údolím Říčky do Líšně, tak jak bylo původně plánováno.
Jednalo se opravdu jen o malou procházku nás, členů BSC, kteří právě před Silvestrem nikam nevyjeli, jak se říká – na vytrávení, a to se také povedlo. Takže zase za rok.