Na Křepický památník 2015

 a Mohylu míru – s BSC – dne 2. 5. 2015cesta

Fotogalerie

Výlet v jediném slušném odpoledni v tomto týdnu. Využili jsme jej dokonale. Dokonce jsme měli ke konci i trochu sluníčko.
Výlet zorganizoval Jára s Martinem a vzhledem k jinak špatnému počasí se k nám již, kromě Jany nikdo nepřidal.  Cílem tohoto výletu byl nedokončený památník Bratislavsko-brněnské operace z roku 1945 u vesnice Křetice a Mohyla míru.
Byli jsme spokojeni. Příjemně jsme se protáhli a vcelku se bylo stále se na co dívat. Díky probouzející se přírodě.
kraj