Z Pouzdřanské stepi na Výhon – za jarními květy

– BSC – 16. 3. 2013

Fotogalerie

       Hezké počasí po velmi temných prvních dvou měsících tohoto roku nás vylákalo na výlet za jarními květy, na který nás pozval Jára. Po jízdě vlakem jsme vyšli z Pouzdřan, kde se k nám přidal i Petr na kole a vyškrábali jsme se mezi vinohrady nahoru na Pouzdřanskou step. Zde jsme zjistili, že je ještě brzo a šli povrcholku do lesíka, kde jsme před rokem našli sněženky. Ty jsme objevili, ale jen velmi malé množství, teprve začínaly kvést. Pak jsme sešli ke křížku, kde jsme posvačili. Odsuď jsme šli přes les do Uherčic, kolem Svratky do Velkých Němčic, pak do Nosislavy a opět do kopce do Přírodního parku Výhon. Zde opět mezi vinohrady až nahoru na kopec Výhod, kde jsme vyšli na rozhlednu Akátovou věž. Zde jsme potkali Báru s Dušanem s dětmi kteří zde byli také na výletě. Pak jsme již jen sešli do Židlochovi, kde jsme pojedli v restaurací Za komínem v bývalém cukrovaru a již jen autobusem domů.

Tím naše cesta skončila. Velmi se nám vydařila.