Adventní výlet na Jižní Moravu

– akce BSC dne 8. 12. 2013

zatocinareka

 

 

 

 

 

Fotogalerie          Na základě již dlouholeté tradice našeho klubu jsme i tentokrát v tomto adventním čase vyrazili pěšky do lužních lesů Jižní Moravy. Tuto cestu pro nás připravil Martin, ale pro nemoc ho zastoupila Petra, která nás trasou přesně dle jeho dispozic provedla.
rozhledna     Když jsme se ráno scházeli na brněnském nádraží, dost jsme pochybovali o zdaru naší výpravy, neboť počasí vypadalo opravdu nevalně. Poprchávalo a vůbec to nebylo nijak  nadějné. Přesto jsme vyrazili. V Zaječí jsme vystoupili z autobusu a hned jsme si zde prohlédli starý kostelík. Kupodivu si to počasí rozmyslelo a po výstupu na Přítluckou horu a zde umístěnou rozhlednu přestalo poprchávat a i oblačnost se trochu rozplynula. Dokonce i z rozhledny jsme měli tak trochu rozhled.  Po vychutnání si trochu zamlženého pohledu do krajiny jsme pokračovali mezi vinohrady směrem na Rakvice, kousek před nimi jsme ale odbočili doprava na jezírko Kutnar. Cestou jsme se ale zastavili na velmi pěkném místě u potoka Trníček. Na jezírku Kutnar jsme pak našli i trochu ledu. Přeci jen je již prosinec.
Po malém občerstvení jsme pokračovali ke Květnému jezeru jehož horní, přítokový konec jsme těsně obešli. A pak jsme se již ubírali kolem Dyje a ramen Staré Dyje kde jsme se kochali četnými, pěknými pohledy. Na jezu Bulhary jsme viděli i rybí přechod. Po prokličkování mezi slepými rameny jsme dorazili na starý most v Bulharech, který byl smontován po druhé světové válce a slouží zde dodnes. Z toho by si měli vzít příklad dnešní stavitelé dálnice :-)). Zde jsme se sešli s Vítkovími a Zdeňkem a Ditou.

Výlet jsme ukončili v Ditrichštejském dvoře, kde někteří ochutnali šnečí polévky a žabích stehínek a my ostatní běžných pokrmů a pak již jen vyrazili autobusem a vlakem domů.vrba

Dá se říci, velmi povedený výlet.

jezirko