Jeden den na Znojemském vinobraní 10. září 2022

 

Fotogalerie

        Dne 10. září 2022 proběhl druhý, ze tří dnů Znojemského vinobraní. Vyplynulo tak z programu vinobraní, kde druhý den byl rozhodně nejzajímavější, a rozhodně stačil. 

      První historické vinobraní ve Znojmě proběhlo v roce 1966. Ústřední postavou vinobraní se stál král Jan Lucemburský, který do Znojma v roce 1327 přijel zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Město pro něj tehdy připravilo bohatý program, jehož střípky, včetně tradičního předávání práv do rukou konšelů, se divákům nabízejí k zhlédnutí dodnes. Proto je tento den zachycen jako přehlídka kontroly poctivosti prodeje konšeli v jednotlivých šencích, pak především průvodem královi družiny na náměstí, kde již proběhl další program, kam, pro velké množství lidí, se již bylo značně obtížné dostat a tento nafotit. Ale i tak jen králův průvod stál za to. Nemluvě o výstavě útrpného práva s patřičnými ukázkami a komentářem na Znojemském hradě.